facebooktwittertwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

KNOW MORE

teen suicide icon

 

panic anxiety icon

panic anxiety icon

#MindfulMondays with Miss SA

teen suicide icon

IN THE WORKPLACE

Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

email subscribers list

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

To view previous newsletters - click here

MHM JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM Volume 8 Issue1

Click here for more info

JOURNALISTS

journalists crew making newspaper

If you are a journalist writing a story contact Kayla on 011 234 4837  media@anxiety.org.za

MYSCHOOL

MySchool Facebook banner Nov

It’s the small things that make a BIG difference. Sign up for the “My School | My Village | My Planet” Card and start making a difference to Mental Health in South Africa today.

Click Here

SPEAKING BOOKS

cope with cancer book

Literacy is a luxury that many of us take for granted. That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way healthcare information is delivered to low literacy communities.

The customizable 16-page book, read by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood by everyone across the world.

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 100+ titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 45 countries.

suicide speaking book

TO READ  THE FULL ARTICLE WITH IMAGES - click here

DIE Kalahari Bulletin Kuruman doen 'n reeks artikels oor geestesgesondheid. Vandag word bipolere gemoedsversteuring bespreek. Die onderwerp vir volgende week is obsessiewe kompulsiewe versteuring (OCD). Enigiemand wat hul ervarings met die koerant wil deel, kan Ilse Watson by 079-831-5579 bel. Alle inligting is vertroulik. "THE highest, biggest, quickest, can't keep up with it all, from can't possibly fail, to irritation to rage, and finally to the lowest, murky chamber of hell where the darkest of moods slowly strangles every hope. .. and, maybe, in between it all is all right." Dit is hoe 'n persoon wat aan bipolere gemoedsversteuring (ook bekend as maniese depressiewe siekte) ly die siekte beskryf "Ek het nog altyd gedink ek is net depressief en ek het anti-depressante daarvoor gebruik. Maar ná 'n paar jaar van erge lewensveranderende omstandighede en baie stres het ek intense angsaanvalle begin kry. "Die angsaanvalle was erg en ek het nie regtig verstaan waar dit vandaan kom nie," vertel 'n vrou van Kuruman. Sy het daarna die wisselende buie - op-en-af-buie - begin beleef. Met tye was sy rustig en kalm en ander tye het sy vir geen goeie rede nie met almal by die huis baklei. "My man het gese ek tree soos 'n bipolere persoon op. Hy het aanbeveel dat ek 'n psigiater spreek." Bipolere gemoedsversteuring is 'n lewenslange geestesiekte. Dit word deur die aanwesigheid van uiterste buie gekenmerk wat in siklusse voorkom. Daar sal periodes van verhoogde buie (manies) wees, gevolg deur periodes van depressie en periodes waar iemand se buie normaal sal wees. Hierdie veranderde buie is nie die gevolg 'n swak persoonlikheid me - dit is die gevolg van gebrekkige brein-chemie. Dit kan met die korrekte medisyne behandel en bestuur word. In Naar boek, Bipolere siekte kyk my in die oe, vertel Elsabe Brits van die monster wat van Naar hele wese besit geneem het. "Lang derms wat in my kop net bly uitpeul, soos nit 'n vleismeul, die een los gedagte wat nd die volgende spring, duisende van hulle," vertel sy. Hoekom word iemand wat oenskynlik 'n normale lewe vir 'n lang tydperk gelei het skielik met bipolere gemoedsversteuring gediagnoseer? Hierdie feite kan die oorsaak wees: 'n Belangrike of traumatiese lewensgebeurtenis; Uiterste stres; Chroniese siekte; Dwelmmisbruik; Anti-depressante (dit skakel oor na manies); Te min slaap; 'n Chemiese wanbalans in die brein; Dit is ook oorerflik; Is daar ander siektes wat met bipolere siekte geassosieer word? Obsessiewe kompulsiewe versteuring en angsversteuring (dit sluit in post-traumatiese stresversteuring) kan saam met die siekte voorkom. Hoekom is langtermynbehandeling so belangrik? 'n Persoon wat met die siekte gediagnoseer is, kan me net medisyne gebruik gedurende die verskillende episodes en wanneer hulle sleg voel me. Bipolere gemoedsversteuring is ongeneeslik en net behandelbaar. Daarom moet die medisyne langtermyn gebruik word, want dit stabiliseer die intensiteit en frekwensie van die verskeie episodes. Medisyne wat voorgeskryf word, is baie kragtige medikasie en moet n66it sonder die toestemming van jou dokter verander word me. As 'n mens beter voel, beteken dit jou medisyne werk. Dit beteken egter me jy is genees van die siekte me. Dit is ook noodsaaklik dat 'n siek persoon gereelde afsprake met die dokter, psigiater en/of sielkundige nakom. Wat is jou regte as jy 'n werk het? Vertel jou direkte lynhoof dat jy siek is en neem 'n inligtingstuk oor die siekte saam sodat hulle dit beter kan verstaan; Jou werkgewer kan nie teen jou diskrimineer nie. Jy mag nie ontslaan word omdat jy die siekte verklaar het nie, net soos iemand wat swanger raak nie afgedank mag word nie; Indien jy ontslaan word, mag jy die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (CCMA) om hulp nader; Nog 'n opsie is om jou siekte as 'n "gestremdheid" te verklaar - dit dui op 'n regsterm en se niks oor jou bekwaamheid nie. Om die proses te voltooi het jy 'n brief van jou psigiater en/of sielkundige nodig. Die vrou van Kuruman is met tipe-2- bipolere siekte gediagnoseer. "Ek het toe ten minste verstaan wat met my verkeerd is. Eers was ek verlig om te weet. Toe kom die woede en huilbuie. Ek wil ook net normaal wees soos gewone mense," vervolg sy. Sy moes leer om die verskillende buie te herken en dit dan te bestuur deur onder meer die korrekte medisyne te gebruik. "Ek vermy ook raserige plekke en groot groepe mense - dit maak my onrustig." Sy vertel verder dat dit baie harde werk is om die siekte te bestuur. Sy sO dat dit moeilik is om soms 'n sekere bui te keer. "Dit kom so vinnig en skielik. Daar is nie altyd waarskuwingstekens nie." Een van die grootste probleme wat sy ook ondervind, is wanneer haar familie almal gelukkig en tevrede is met die lewe wanneer sy eintlik sleg voel en nie lus het vir die lewe nie. "Hulle verstaan nie altyd nie. Ek voel soms so geirriteerd ek kan moor, maar daar is geen rede hoekom ek so moet voel nie, volgens my familie." Bel die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep (SADAG) se hulplyn by 0800-567-567. Bronne: www.sadag.co.za; Bipolere siekte kyk my in die oe deur Elsabe Brits; Sarie-tydskrif.

Our Sponsors

Our Partners