facebooktwittertwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

KNOW MORE

teen suicide icon

 

panic anxiety icon

panic anxiety icon

#MindfulMondays with Miss SA

teen suicide icon

IN THE WORKPLACE

Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

email subscribers list

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

To view previous newsletters - click here

MHM JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM Volume 8 Issue1

Click here for more info

JOURNALISTS

journalists crew making newspaper

If you are a journalist writing a story contact Kayla on 011 234 4837  media@anxiety.org.za

MYSCHOOL

MySchool Facebook banner Nov

It’s the small things that make a BIG difference. Sign up for the “My School | My Village | My Planet” Card and start making a difference to Mental Health in South Africa today.

Click Here

SPEAKING BOOKS

cope with cancer book

Literacy is a luxury that many of us take for granted. That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way healthcare information is delivered to low literacy communities.

The customizable 16-page book, read by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood by everyone across the world.

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 100+ titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 45 countries.

suicide speaking book

Om die groter weergawe te sien - kliek hier

te duur depressief

te duur depressief2

Talle mense in Suid-Afrika worstel met geestesiektes en is selfs medies ongeskik as gevolg hiervan. Dit het in 'n groot krisis ontaard, want die behandeling is uitermatig duur. Medikasie kos tot R1 000 of meer per maand. Mediese fondse dek nie alles nie. Boonop skiet staatshospitale, weens gebrekkige personeel en medikasie ver te kort. Janie du Toit*, 'n depressielyer sonder 'n mediese fonds, voel die koste van behandeling is 'n dilemma. "Dit voel asof ons die staat se proefkonyne is. Jy word op soveel pille gesit, want hulle weet nie watter een gaan werk nie. Dit het gewel- dige newe-effekte. Ek was in 'n stadium so geswel dat mense my gevra het wanneer my baba kom. Wat kan ek maak?" Reda-lene Spilhaus lei aan bipolere depressie en het ook 'n ondersteuningsgroep vir depressielyers begin. Sy stem saam dat bekostigbaarheid 'n probleem is. "Dit is baie moeilik vir mense sonder mediese fondse om tydens 'n noodsituasie onmiddellik deur 'n psigiater gesien te word. Hulle ly dan lank en moet hulle tot huisartse wend, wat ook duur is, want opvolgbesoeke is dikwels nodig. Klinieke gebruik meestal net een psigiatriese suster wat in baie gevalle nie goed gekwalifiseer is nie. Boonop betaal mediese fondse net 21 dae se hospitalisasie!" Alta Cloete, self 'n depressielyer en skrywer van die boek Inspirasie vir depressievegters, meen langtermynmedikasie plus langdurige terapie is eintlik die ideale behandeling vir depressie, maar min mense kan dit bekostig. "Eintlik is dit net moontlik vir diegene met goeie mediese fondse en die word ook maar gou uitgeput. Vir mense sonder mediese fondse is daar maar min hoop. Dit voel vir my of ordentlike behandeling vir geestesiektes eintlik 'n luukse is, wat net die geseendes onder ons kan bekostig. Ons het nie 'n benul hoeveel depressie daar byvoorbeeld onder arm mense is wat daagliks in slegte omstandighede leef nie." Hoe erg is die probleem nou eintlik? Volgens Fatima Seedat van die Federasie vir Geestesgesondheid ly meer as 17 miljoen mense in Suid-Afrika aan 'n geestesverwante probleem. Louis Awerbuck, 'n kliniese sielkundige, se: "Een uit drie mense in Suid-Afrika is tans diagnoseerbaar met 'n ongesonde geestestoestand. Baie min van die mense kan professionele hulp bekostig." Wat sake verder bemoeilik, is dat sommige lyers as gevolg van hul toestand nie kan werk nie. Siektes soos bipolere gemoedsversteuring en skisofrenie is stremmend. Dr Pieter Cilliers, 'n psigiater, se die ontwikkeling van nuwe middels kos miljarde dollar. "Die farmaseutiese maatskappy moet daardie koste verhaal voordat die middel se lisensie verval." Hy se verder moet mense onthou dat psigoterapie deur spesialiste gedoen word. "Hul fooie is nie hoer as byvoorbeeld kardioloe s'n nie. Depressie, skisofrenie en bipolere gemoedsversteuring is onder die tien stremmendste stoornisse in die wereld en kos die werkgewer en individue miljarde rande oor jare. Almal is chronies van aard as dit nie behandel word nie." Cassey Chambers, woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Depressie- en Angs-steungroep (Sadag) stem saam. "Om 'n geestesiekte onbehandeld te laat, kan veroorsaak dat pasiente onnodig ly en dat die siekte vererger. Dit word dan moeiliker om dit later te behandel. Ongediagnoseerde en onbehandelde depressie is die hoofoorsaak van selfmoord!" Is daar hg aan die einde van die tonne!? Volgens Fatima het die departement van gesondheid 'n nuwe beleid rondom geestesgesondheid bekendgestel wat sal poog om geestesgesondheidsorg teen 2020 heelwat te verbeter. HuIle beoog om plaaslike gemeenskappe betrokke te kry, bewustheid rondom geestesiektes aan te wakker en primere gesondheidsorg ten opsigte van geestesiektes uit te brei. Daar is egter kommer oor die feit dat slegs 4% van die gesondheidsbegroting aan geestesgesondheid gewy word. Tans is dit nie genoeg nie, want daar is 'n groot gaping tussen behoeftes en die hulpbronne wat wel beskikbaar is. Louis meen die bal is in die staat se hande. "n Mens moenie vra hoekom die koste van behandeling so hoog is nie, maar eerder wat die staat moet doen om professionele behandeling vir elke persoon moontlik te maak." Cassey sluit at deur te se depressie, skisofrenie en bipolere gemoedsversteuring is siektes net soos diabetes of kanker — dit moet medies aangespreek word. As dit by mediese fondse kom, is dit belangrik om te onthou dat skisofrenie, sowel as bipolere gemoedsversteuring op die lys van 26 chroniese toestande is wat mediese fondse verplig word om te dek. Hoewel fondse dikwels net generiese medisyne dek, se 'n woordvoerder van 'n bekende fonds dat elke geval verskil en op meriete oorweeg sal word. As jy nie 'n mediese fonds het nie, is 'n staatshospitaal 'n opsie. Michelle Barnes is getroud met Jay, 'n bipolere lyer en is by drie ondersteuningsgroepe betrokke. Sy se dit is wel waar dat staatshospitale die goedkoper middels verskaf wat dikwels onaangename newe-effekte het. Cassey se dat hoewel jy bereid moet wees om in lang toue te wag, dit verkieslik is bo geen behandeling nie. Dr Pieter se dat generiese middels ook 'n opsie is. Daar is egter pasiente wat soms terugslae op generiese middels kry. Al die navorsing is op die oorspronklike middel gedoen en die Medisynebeheer Dr Colinda Linde, 'n kliniese sielkundige in privaat praktyk, gee 'n kykie agter die skerms betreffende die koste: "Psigoterapie is tipies in dieselfde bootjie as arbeidsterapie, fisioterapie, biokinetika, ensovoorts. By mediese fondse val almal in dieselfde kategorie en vir al die dienste word een oorhoofse bedrag per jaar begroot. "Dit maak dikwels van psigoterapie 'n luukse. Dit lyk ook of daar 'n neiging is dat mediese fondse minder en minder psigoterapiesessies dek. Die lys wat verpligte dekking vir chroniese siektes insluit, sluit ook nie angs in nie. Dit is egter baie algemeen en kom gewoonlik saam met depressie voor. Aansoek vir bykomende fondse is 'n lang uitgerekte proses en sluit verslae en vorms in, wat 'n praktisyn meestal verplig is om sonder vergoeding in te vul, sodat kliente toegang tot fondse kan kry. Ek kom ook agter dat die verslae elke jaar vroeer aangevra word omdat pasiente se fondse gouer uitgeput raak." raad laat 'n afwyking ten opsigte van bioekwivalensie by generiese middels toe. Daar is soms ook twyfel oor die gehaltebeheer by maatskappye wat generiese middels vervaardig. Cassey sê nog 'n opsie is om deur jou algemene praktisyn te werk. Daar is algemene praktisyns wat op hoogte met geestesgesondheidsprobleme is. By bipolariteit en skisofrenie is 'n psigiater egter nodig. Dr Colinda sê as dit by psigoterapie kom, bespaar kognitiewe gedragsterapie tyd en geld. Dit behels dat 'n persoon beheer neem van sy gedagtes deur irrasionele gedagtes te identifiseer wat tot depressie en angs kan lei. Dit stel pasiente in staat om outonoom te funksioneer, eerder as om afhanklikheid van 'n terapeut te ontwikkel. Cassey moedig lyers van geestesiektes aan om by ondersteuningsgroepe betrokke te raak. Dit bied steun en help dus om op terapie te bespaar. Sy se verder dis ironies dat mediese fondse die koste van hospitalisasie (vir genesing) dek, terwyl dit gewoonlik voorkom kon gewees het deur vroegtydig met terapie in te gryp. Voorkoming is tog beter as genesing. Sy se ook dat hoewel kliente worstel om die behandeling te bekostig, dit vir die psigiater en sielkundige net so duur is om 'n praktyk aan die gang te hou. "Die vaste koste wat aan 'n praktyk gekoppel is, word jaarliks verhoog en ons word verplig om voortgesette opleiding te ondergaan. Ons kan ook nie die koste verhaal nie, want die jaarlikse tariefverhogings wat mediese fondse vir terapie toelaat, is baie laer as lewenskoste en die koste wat dit vereis om 'n praktyk aan die gang te hou. Ek is al baie jare in privaat praktyk en die gaping tussen die mediese fonds se tarief en die professionele tarief word al hoe groter. Mediese spesialiste ervaar dit ook so. Uiteindelik word behandeling vir baie mense onbekostigbaar." Benewens antidepressante, kalmeermiddels en antikonvulsante gebruik lyers aan skisofrenie en bipolere gemoedsversteuring ook antipsigotiese middels. Die nuwer atipiese antipsigotiese middels (soos Seroquel, Zyprexa, Risperdal, Geodon en Abilify) het heelwat minder newe-effekte. Op lae dosisse wissel die kostes van die middels van R550 tot R1 200 vir 'n maand se voorraad. Dit gebeur egter dikwels dat hoer dosisse nodig mag wees en ook dat dit in kombinasie met ander medikasie gebruik moet word. Dit kan die koste tot meer as R2 000 per maand opjaag. Daarmee saam kom dan behandeling deur 'n psigiater en kliniese sielkundige waar konsultasies tussen R650 en R1 200 kan kos. *Skuilname Bestel die boek Beveg depressie en lee' voluit by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Besoek www.altacloete.wordpress.com asook www.thoughtsfirst.com. Colinda Linde: www.colindalinde. corn; Louis Awerbuck: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dr Pieter Cilliers: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sadag: 0800 567 567 M< Besoek www.vrouekeur.co.za vir self helpwenke Vrouekeur 22 Augustus 2014

Our Sponsors

Our Partners