facebooktwittertwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

KNOW MORE

teen suicide icon

 

panic anxiety icon

panic anxiety icon

#MindfulMondays with Miss SA

teen suicide icon

IN THE WORKPLACE

Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

email subscribers list

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

To view previous newsletters - click here

MHM JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM Volume 8 Issue1

Click here for more info

JOURNALISTS

journalists crew making newspaper

If you are a journalist writing a story contact Kayla on 011 234 4837  media@anxiety.org.za

MYSCHOOL

MySchool Facebook banner Nov

It’s the small things that make a BIG difference. Sign up for the “My School | My Village | My Planet” Card and start making a difference to Mental Health in South Africa today.

Click Here

SPEAKING BOOKS

cope with cancer book

Literacy is a luxury that many of us take for granted. That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way healthcare information is delivered to low literacy communities.

The customizable 16-page book, read by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood by everyone across the world.

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 100+ titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 45 countries.

suicide speaking book

Om die groter PDF weergawe te sien - kliek hier

susters staan saam1

susters staan saam2

susters staan saam3

susters staan saam4

B0: Lucia en haar seun Michael. MIDDEL: Lucia was soos Mel en Tania * tvveede ma. Hier is hulle op Mel W',' eerste 1lt01a1 ONDER: Tania, Mel en mm, op vakansie. kt" Kuier | mu HOOFFOTO: Melanie Du Bois (40) en haar suster Tania Jordan (42) het vanjaar 'n dubbele verlies gely en hulle tel elke dag die stukke op. ns sien elke aand vir Melanie du Bois as die opgewekte, glimlag- gende Felicity in 7de Laan, maar daar waar ons voor die kassie sit, het ons geen idee hoe die vrou agter die karakter sukkel om party oggende op te staan en net deur die dag te kom nie. Aan die ander kant van die TV-skerms verg dit tans vir Melanie bomenslike krag, medikasie, berading en gebed om die stukke op tel en aan te gaan met haar lewe. Sy probeer 'n "new normal"in hierdie pynlike tyd vind. Maar maklik is dit nie, want net vier maande gelede het sy haar oudste suster, Lucia Bernadine Wilson (46), verloor. Lucia, haar pragtige, sexy en classy son- skynsuster, het op 7 April vanjaar haar eie lewe geneem. Sy kon die dood van haar seun Michael (23), wie ook op 3 Januarie vanjaar selfmoord gepleeg het, nie han- teer nie. Mikey, soos hy geliefd in die familie bekend gestaan het, was sy ma se kind, sii Mel en toe hy sterf, het 'n deel van Lucia daardie dag saam met hom gesterf. Sy wou by hom wees, weet Melanie nou. HET DlT NlE SIEN KOM Maar Melanie en haarander suster, Tania Jordan (42), het nie Lucia se dood sien kom nie. Hulle het geweet sy gaan deur hel en as mis het hulle haar pyn netso intens ge- voel. Hulle was selfverpletter deur Mikey se dood, want hy was hul albei se peet- kind. (Lucia het nog 'n seun,Jonathan, 25). Maar Melanie en Tania het nooit gedink sy sal hulle op so 'n manier verlaat nie. Dit maak die susters seer dat Lucia, al die familiekinders se gunsteling-tannie, nooit diep in haar binneste geglo het hoe mooi sy is - binne en buite - en hoe verskriklik liefhulle haar gehad het nie. Vir Melanie en Tania voel dit steeds on- werklik dat Lucia dood is. Maar dis duidelik selfs al is Lucia nie meer fisiek by hulle nie, VOORBLADSTORIE is haar sonskyngees steeds 'n werklikheid vir hulle. Hulle kan haarvoel in elke oom- blik en kan virjou presies sii wat Lucia sou sii of doen in 'n bepaalde situasie. En selfs in haar dood kan Lucia vir Melanie en Tania laat skaterlag en elke keer dat hulle van haar praat, helder hul gesigte op. Ja, dis hoe geheg die drie susters aan mekaar was.Vir Melanie en Tania was Lucia hul Lulubelle en vir haarwas haarjonger sussies Melagog en Tandjies na wie sy so mooi gekyk het toe hulle grootgeword het. Kleintyd het sy Melanie en Tania met groen eiers (eiers met groen kleursel in) probeer regdokter wanneer hulle siek was. Lucia het ook altyd die straat waarin hulle grootgeword het, se kinders bymekaar geroep en konsert en talentkompetisies gehou. Maar sy sou altyd sorg dat Melanie of Tania wen - behalwe nou wanneer sy die "gap"-kompetisie gehou het tussen hulle drie. Sulke tye sou sy dan vir Melanie en Tania saam met haar in 'n ry laat staan sodat hulle kan kyk wie het die gap tussen die bene. Lucia het dit geniet om te beklem- toon dat sy? die suster met die gap was! Lucia het 'n sprankelende persoonlik- heid gehad wat mense na haartoe aange- trek het, en Melanie en Tania was daaraan gewoond dat hulle in haarteenwoordig- heid nie 'n identiteit gehad het nie. Hulle lag lekker wanneer hulle sii hulle was altyd net"Lucia se susters"en dat mense nie hul name geken het nie. Lucia was"ultracool,"sii Tania en dis hoekom haar eie kinders, Matthew (14) en Gabriella (9), en Mel se dogter, Roxy (8), net met hul aunty Lucia wou uithang. Lucia was ook altyd gewillig om te babysit en het dan die hakskoene en haarjuwele uitgehaal waarmee die girls hul gate uit geniet het. En disjuis oor die lig wat sy in hul familie se lewens gebring het, dat Melanie en Tania, so seer soos wat hulle het, >> “Na Lucia se dood was M, in en uit die hospitaal; M, kon dit nie hanteer nie. Ek kan steeds nie glo sy is weg nie. Melanie Du Bois l2 AUGUSTUS 2015 | Kuier IT Van vorige bladsy iets wil doen om te verhoed dat ander families dieselfde soort hartseer deurmaak. Hulle wil onder meer bewusmakings- projekte oor depressie en selfmoord loods en praatjies daaroor begin doen. Maar om te begin, gaan Melanie, Tania en selfs hul ma as 'n familie eers tattoos kry ter herin- nering van Lucia en Mikey. RUK HULLE STEEDS Dit was 'n pragtige wintersdag in Johan- nesburg toe Kuier met Melanie gesels en Tania vir die eerste keer ontmoet. Ons het Melanie einde verledejaar laas gesien toe ons die voorbladfotosessie vir ons ll Februarie 2015-uitgawe saam met sy en haar 7de Laan-medester Deon Coet- zee (die Laan se Herman) gedoen het. Toe was Melanie opgewek en vol grappe en 'n plesier om mee te werk soos ons haar oor diejare leer ken het. Met hierdie voorbladfotosessie was Melanie se glimlag steeds daar en sy het steeds gelag en gemoedelik met almal ge- sels, maar die hartseerwat nou in haar oii bly sit, het ons nog nie gesien nie. Melanie het ook baie gewig verloor en lyk fyner as ooit, terwyl die lyne om haar mond hul eie verhaal vertel van die emosionele hel waarin sy haar bevind. IW Kuier | 12 AUGUSTUS 201s j - al Tania, wat nou die oudste suster is, was nog altyd die"skaam suster"en die foto- sessie het haar op haar sen uwees gemaa k, omdat sy nie gewoond is aan die kollig nie. Tania sii Lucia aan die ander kant sou mal gewees het daaroor en dat sy wat die skaam een is, die kameras vir Lucia trot- seer, maar ook om Melanie te ondersteun. Want dis wat sy en Melanie nou doen - hulle steun op mekaar in hierdie moeilike tyd en dit het hulle selfs naderaan mekaar gebring, siiTania. Tania sii hoewel Melanie die kleinste en fynste suster was, was sy nog altyd die sterkste fighter (letterlik en figuurlik) en het toe hulle klein was, selfs vir haar watTania is, teen boelies beskerm. Maar 'n paarweke mi Lucia se dood het dit virTania geruk toe Melanie haar eendag histeries bel.T0e Tania uiteindelik by Melanie uitkom, kon sy nie glo in watter toestand haar suster was nie. "Ek was dié dag op pad werk toe en het terwyl ek bestuur, 'n panic attack gekry. Dit was asofek hierdie dag gesnap het, want ek het alles binne gehou. Ek was histeries en ek weet nie eens hoe ek by Tania uitgekom het nie. Ek het vir Ingrid (Vraagom, Vanessa in 7de Laan) gebel by die werk, maar ek kon nie eens vir haar sii waar ek was nie, want sy wou my kom c----------;;:;;":;..";',.:,'""''""' susters ondersteun en bemoedig mekaar deur dié moeilike tyd. haal,"onthou Melanie. WaarTania styflangs Melanie sit, neem sy Melanie se hand in hare en sii sag vir haar,"ons sal hierdeur kom". Tania sal hierdie dag n00it vergeet nie. "Dit het my omgekrap om vir Mel so te sien, want sy is altyd die sterk een." Telkens gedurende die onderhoud, sukkel Melanie om haar sinne klaarte maak, dan is ditTania wat haar suster dra en met 'n handdruk bemoedig. Die susters se oii vind mekaar s'n ook telkens en soms v0lt00i die een die ander se sin. LULUBELLE SE PYN Dis Melanie wat weer eerste begin praat. Tartykeer kan ek nie eens opstaan nie. Ek was 'n gym freak, maar dit het alles verander. Na Lucia se dood was ek in en uit die hospitaal; ek kon dit nie hanteer nie. Ek kan steeds nie glo sy is weg nie, want ek voel haar nog hier,"sii Melanie amper verlate. Sy gaan voort:"Sy was so vol lewe en sou haar laaste vir ander mense gegee het. Sy was liefvir mense en wanted to be loved. Sy was slim en hierdie mooi mens, maar om van haar susters te hoor dat sy beau- tiful was, was nie dieselfde nie. Sy wou daardie versekering van ander mense hii." Hul Lulubelle het ook alleen in haar pyn ' Ek was kwaad vir haar. Ek kon nie glo dat sy nie geglo het hoe kosbaar sy vir ons was nie. Sy was ultracool en haar dood het vir Gabriella en Roxy (hul dogters) p omgekrap; I " I TlaniaJordan gevoel mi Mikey se dood, sii Tania hartseer, met oii wat in die verte instaar. "Toe Mikey sterf, het haar lewe daardie dag tot stilstand gekom. Ekselfweet nie hoe ek sou reageer as my kinders iets moes oorkom nie,"sii Tania sag. Melanie sii Lucia wou niks met Mikey se begrafnisreélings te doen he nie. Sy wou nie glo hy is weg nie. Melanie onthou syselfwas nog sterk met Mikey se dood en dat sy sy Iiggaam saam met Lucia se man,Tony, gaan uitken het. Die susters sii hulle het mi Mikey se dood vir Lucia probeer bemoedig, maar het so hulpeloos gevoel om haar in soveel pyn te sien. Melanie het altyd vir Lucia gesii hoe lief hulle vir haar is en dat hulle haar nodig het, maar sy was in 'n ander space.Tania het op haar beurt elke dag vir Lucia boodskappe gestuur om ook te sii sy het haar liefen dat sy aan haar dink. "Dan het sy altyd vir my gesii,'dit gaan dieselfde as gister'. Ek het so gehoop met al die gebede sou sy beter raak,"voeg Tania by. Melanie het op 14 Maart vanjaar 4O geword en dit gevier met haar susters en ander mense in haar binnekring. Daardie aand, sii Melanie, het dit amper gevoel asofdie"ou, stoute Lucia"besig was om terug te kom. Sy het 'n glas wyn geniet; gedans en gesels, maar het so sleg gevoel dat sy haar geniet het, terwyl Mikey nie meer daar was nie. Tania sii hulle het net vir daai aand van hul tragedie vergeet."EK sal daai dag nooit vergeet nie." Melanie lag lekkerwanneer sy vertel hoe hulle daardie aand opgeiiindig het by 'n plek virjongmense.”Lucia het nog gesii hoe baie Mikey die plek sou geniet het." Maar Lucia se gemoedstoestand was net vir 'n rukkie beter, want op Goeie Vrydag op 3 April, was sy weer verpletter. Mikey was op dié dag toe presies drie maande maande dood. Vier dae later, op 7 April, is sy ook dood aangetref. "Daai aand van Lucia se dood sal vir ewig in my kop ingeprent wees. Dit het my gebreek,"gaan Melanie hartseer voort. OokTania beskryfwaardeur sy gaan sedert Lucia se dood. Sy sii slaap ontwyk haar en sy probeer nie te veel daaraan dink nie."Ek bid net vir die Here om my net deur elke minuut te dra. Nie eens deur elke dag nie, maar deur elke minuut." Oor of hulle ooit, terwyl hulle haar dood probeer verwerk het, kwaad was vir Lucia, het Melanie en Tania verskillende ant- woorde. Melanie sii sy was nie kwaad vir Lucia nie en sy verstaan in watter space haar oudste suster was en hoekom sy dit gedoen het. Tania praat met Melanie toe sy haar gevoelens hieroor deel.Vir 'n oomblik lyk dit asofdie susters vergeet van die wéreld om hulle toe Tania op haar sagte manier van praat vir Melanie sii:"EK was kwaad vir haar. "Ek kon nie glo dat sy nie geglo het hoe kosbaar sy vir ons was nie. Sy was ultracool en haar dood het vir Gabriella en Roxy (hul dogters) omgekrap. Hoe verduidelikjy dit (selfmoord) aan kinders? Want netnou dink hulle dis normaal." Daar is geen woede in Tania se stem wanneer sy hieroor praat nie, net 'n verla- tenheid en diepe vermisting.”Sy moes ons help om na ons kinders te kyk. Ek baklei nog baie met haar. Ons het baie baklei toe sy nog hier ook was, maar daar was altyd baie liefde." HOE IS DINGE NOU? Al kan hulle oor Lucia se dood praat, gaan l VOORBLADSTORIE hul familie steeds deur 'n baie rowwe tyd. Melanie sien nog 'n sielkundige en is steeds op medikasie om haar te help cope. En soos Tania tereg gesii het, sy vat dit minuut vir minuut. Maar die belangrikste van alles is dat hulle daar is vir mekaar. Melanie en Tania was nog altyd na aan mekaar, maar sii hierdie ervaring het hulle op 'n manier laat connect, wat nie voorheen daar was nie. "Ons kom daardeur deur dankbaar te wees vir die klein goedjies in die lewe,"sii die twee susters. Om Lucia se gees lewendig te hou, wil Melanie en Tania betrokke raak by organisasies wat bewusmaking doen oor depressie. Sy wil by skole met kinders gaan praat en betrokke raak by die liefdadig- heidsorganisasie Women ofVision in Westbury, Johannesburg wat vir Lucia so na aan die hart gelii het. Oor die tattoos wat hulle gaan laat doen, sii Tania sy wil angel wings en 'n hart agter haar rug laat doen sodat dit simbolies is van beide Lucia en Mikey se lewens. "Ons wil vir mense, wat daaraan dink om hul lewens te neem, sii dit voel dalk soos die einde, maarjy hoef nie alleen te voel nie. Daar is hulp; daar is ander opsies. Ons wil nie he ander mense ofgesinne moet deur dieselfde ding gaan waardeur ons nou gaan nie." En terwyl Melanie, Tania en die res van Lucia se geliefdes weer probeer sin maak van hul lewe sonder haar, het hulle nog die soete herinneringe aan hul tye saam. Daardie tye sal hulle altyd koester en hulle sal fokus op die herinneringe van 'n borrelende Lucia en nie op die manierwat sy weg is nie. Sy sal altyd hul Lulubelle bly en in hul harte bly voortleef. G Asjy sukkel met depressie of om die dood van 'n 'geliefde te verwerk, kontak die Suid-Afrikaanse tiepressie- en angs- groep (Sadag): ~Vir navrae: O11 234 4831 . Geestesgesondheid: 01 1 234 4837 . $elfmtyortinootrgestalke 0800 567 567 I 24-uur-hulplyn:08001213T4 . SMS: 31 393 (Sadag saljou terug bel)

Our Sponsors

Our Partners