facebooktwittertwitter

Contact A Counsellor

counsellor button

KNOW MORE

teen suicide icon

 

panic anxiety icon

panic anxiety icon

#MindfulMondays with Miss SA

teen suicide icon

IN THE WORKPLACE

Research on Depression in the Workplace.

For more information please click here

business

SADAG NEWSLETTER

email subscribers list

To subscribe to SADAG's newsletter, click here

To view previous newsletters - click here

MHM JOURNAL

Mental Health Matters Journal for Psychiatrists & GP's

MHM Volume 8 Issue1

Click here for more info

JOURNALISTS

journalists crew making newspaper

If you are a journalist writing a story contact Kayla on 011 234 4837  media@anxiety.org.za

MYSCHOOL

MySchool Facebook banner Nov

It’s the small things that make a BIG difference. Sign up for the “My School | My Village | My Planet” Card and start making a difference to Mental Health in South Africa today.

Click Here

SPEAKING BOOKS

cope with cancer book

Literacy is a luxury that many of us take for granted. That is why SADAG created SPEAKING BOOKS and revolutionized the way healthcare information is delivered to low literacy communities.

The customizable 16-page book, read by local celebrity audio recordings, ensures that vital health and social messages can be seen, heard, read and understood by everyone across the world.

We started with books on Teen Suicide prevention , HIV, AIDS and Depression, Understanding Mental Health and have developed over 100+ titles, such as TB, Malaria, Polio, Vaccines for over 45 countries.

suicide speaking book

Kliek hier om die groter PDF weergawe te sien

pasiente soos honde in tehuis

Soontoe verskuif na kontrak met hospitale beeindig is In vier sale le 73 verstandelik gestremde mense op kaal ma-trasse. Daar is geen bedkassies of la-kens nie en feitlik geen medisyne nie. Die pasiente het elk net 'n en-kele kombers. Dit is die situasie wat Rapport die afgelope week teegekom het by Siyabadinga, 'n nieregerings organisasie naby Cullinan in wie se sorg erg gestremde pasiente be-land het nadat hulle deur die staat uit die Cullinan-sorg-en-rehabilita-siesentrum verskuif is. Die pasiente is summier as pri-vate pasiente geklassifiseer. Die 73 gestremdes, tussen 17 en 84 jaar oud, is net 'n paar van die honderde in Gauteng wat sonder waarskuwing uit staatsinrigtings ontslaan is en nou van organisa sies soos Siyabadinga afhanklik is. Hulle was almal voorheen staatspasiente. Die skuiwe is veroorsaak nadat die departement sy kontrak met vier private Life Esidimeni-hospi-tale, waar 2 000 verstandelik ge-stremde pasiente versorg is, be-eindig het om geld te bespaar. Die pasiente wat voorheen in die Cullinan-sentrum versorg is, moes toe skuif om vir die Life-pa-siente plek te maak. Hulle is "oor-geplaas" sonder pasienteleers of 'n bewys van ontslag. Die Gautengse departement van gesondheid se die families is in kennis gestel van die verskui-wings, maar die families ontken dit. "Ek het gebel om te hoor hoe dit met my kind gaan en toe hoor ek hy is verskuif," vertel 'n ouer wie se kind nou by Siyabadinga is. "Die mense is nie in staat om hulself te versorg nie en kan ook nie tuis versorg word nie," se die familielid. Die departement se al die orga-nisasies waarheen pasiente ver-skuif is, het lisensies, maar Cassey Chambers, operasionele direkteur van die Suid-Afrikaanse Depressie-en-angsgroep (Sadag) se dit is die uitsondering as hulle dit het. Siyabadinga doen sy bes, maar dit is 'n stryd sonder toerusting en geld. Daar is net een wasmasjien en net een stoof met twee potte. Siyabadinga kry kos by Wool-worths wanneer produkte se ver-valdatum verstryk het om die bie-tjie wat gekoop Uri word, aan te vul. Hulle word behandel "soos honde wat van kant gemaak moet word", se 'n familielid van een van die pasiente. Diane Noyile, be-stuurder van Siyabadinga, se sy en haar personeel werk sonder beta-ling of bydraes van die staat. Nompilo Nkosi se broer is na die Cullinan-sentrum verskuif. Dit is 100 km van haar af en nou kan sy nie meer by hom gaan kuier nie, se sy. Sy se van die pasiente by die sentrum loop kaal, slaap op die vloer en word nie gewas nie. Sy se die departement het in Ja-nuarie by sy vorige hospitaal aan die families gese hulle gaan nie meer "geld vermors" aan geestes-versteurde pasiente nie. "Ek dink glad nie die departe-ment van gesondheid het enige beplanning gedoen nie," se Nomvula Nonjeabe, wie se suster na die Goitsemodimo-sorgsen-trum, 'n niewinsgewende organi-sasie in Fochville, verskuif is. Die families van Siyabadinga se pasiente het net lof vir die organi-sasie, maar beskuldig die departe-ment van irrasionele besluite. Nadat die pasiente aanvanklik in die vier sale gehuisves is, het dr. Makgabo Manamela, direkteur van verstandelike gesondheid by die Gautengse departement van gesondheid, 'n week gelede daar opgedaag en beveel dat die 73 pa-siente voortaan in net twee sale mag bly om plek te maak vir nOg pasiente. Sy wil he daar moet 50 pasiente per saal wees. Die pasiente se fa-milies het toe self die pasiente na die vier sale teruggeskuif. Net 16 van die 73 pasiente by Siyabadinga kry 'n maandelikse staatstoelae van R1 500 en Noyile moet dit rek om vir almal te sorg. Volgens dr. Mvuyiso Talatala, psigiater en voorsitter van die Suid-Afrikaanse Psigiatriese Ver-eniging (Sasop), bly mense wat deur die staat onbevoeg geklassifi-seer word om hulself te versorg weens ernstige verstandelike ge-stremdheid, die staat se verant-woordelikheid. Steve Mabona, woordvoerder van die Gautengse departement van gesondheid, se hulle het al die persele waarheen pasiente ver-skuif is, ondersoek en verseker al-mal is goed toegerus. fig 'n Saal in die Siyabadinga-organisasie se tehuis waar 25 verstandelik gestremde pasiente versorg word. Die Gautengse departement van gesondheid wit dubbel so-veel pasiente hier indruk. I FOTO: DEON RAATH Pasiente `soos honde' in tehuis Suzanne Venter I ' I —...11111111i111 )406.,,:kutiot -Afa, 111.114,Z10,§ 711-11ffl -"Itzzkj Twee klein yskaste, een stoof en twee potte om 73 gestremdes van kos te voorsien. Ek dink glad nie die departement van gesondheid het enige beplanning gedoen nie. — Familielid van pasient

Our Sponsors

Our Partners